Inicio » Bélgica´23

Archivos de la categoría: Bélgica´23

"El proyecto KA120-SCH-094892 está cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea. El contenido de este sitio web es responsabilidad exclusiva del IES GAIA y ni la Comisión Europea, ni el SEPIE son responsables del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida."

Archivos

Estadísticas

  • 2.155
  • 463

PROPOSTES DIDÀCTIQUES MOBILITAT 5: GANT

La cinquena mobilitat del curs 2022-2023 es va fer a Gant. Va consistir en un curs estructurat en el que vam rebre formació sobre el sistema educatiu Belga així com sobre aspectes de la seua cultura. Per portar-ho endavant les activitats desenvolupades es van centrar en treballs molt manipulatius en grup, ús de noves tecnologies i visites culturals.

De tot el que hem fet al curs podem aprofitar moltes idees per portar-les endavant tant amb l’alumnat amb diversitat funcional com per a la resta d’alumnat del centre.

Pots accedir a la presentació completa des d’aquest  enllaç:

 

La nostra mobilitat Erasmus en Bèlgica, publicada a la web de los Programes Europeus

Centre: IES GAIA (Sant VicentdelRaspeig – Alacant)

Projecte: 2022-1-ESO1-KA121-SCH-000055212

Programa: Erasmus+

Data: 28 juny de 2023

L’IES GAIA DE MOBILITAT ERASMUS A GENT – BÈLGICA-

Dos professionals de l’IES Gaia, Angèlica Moreno -educadora de l’Aula Oberta- i Marisa Sala -tutora de l’Aula Oberta- han estat a Gant, Bèlgica, del 19 al 23 de juny de 2023, realitzant el curs “Inclusió i necessitats especials per a estudiants: Bèlgica”.

L’objectiu d’aquesta formació ha estat conèixer la inclusió educativa d’alumnat amb diversitat funcional dins del sistema educatiu belga, i compartir experiències amb professionals de diferents països comunitaris de diferents nivells educatius. Concretament, vam tenir la sort d’estar amb companyes i companys d’Àustria, Portugal, Alemanya, Itàlia i Grècia.

A través de la posada en comú d’idees, experiències i maneres de treballar, s’ha enriquit la nostra formació i la visió sobre la inclusió. En definitiva, la creació de debats on cada persona aporta el seu gra de sorra, ajuda a millorar la nostra tasca educativa que posteriorment ens facilitarà el nostre treball amb l’alumnat.

A més a més, aquesta mobilitat també ens ha permés conéixer i estrényer llaços amb els nostres companys europeus de cara a col•laboracions que puguem fer en un futur.

El projecte 2022-1-ESO1-KA121-*SCH-000055212. estàcofinançatpel programa Erasmus+de la UnióEuropea. El contingutd’aquest/a article/notíciaésresponsabilitat exclusiva del’IES GAIA i ni la ComissióEuropea ni el Servei Espanyol per a la Internacionalització del’Educació(SEPIE)sónresponsables del’úsquees pugaferdelainformacióacídifosa.

IESGaia,C/alcalde RamónOrtsgalanº2,03690,SantVicentdelRaspeig Tel: 965936595

Correu electrònic:03015178@edu.gva.eshttps://portal.edu.gva.es/iesgaia

Coneix el nostre projecte:https://portal.edu.gva.es/iesgaia/es/erasmus/

 

En aquest enllaç teniu accés a la notícia completa:

https://ceice.gva.es/documents/161863132/373013858/04.4+NOT%C3%8DCIA++SIPE++GENT+valenci%C3%A0.pdf/529dd169-d6d5-0666-a1d2-f49e41b5ab15?t=1688028441655

Experiencia belga para el profesorado del IES Gaia

Categorías

Entradas recientes